Ramón Caride Ogando

(Cea, Ourense, 1957)

 

Ramón Caride Ogando viene publicando libros desde 1986, fecha de su promer poemario, Paisaxe de verde chuvia.  El volumen recopilatorio As máscaras de Cronos (Poemas 1994-2005)Criptografías (2009) son sus anteriores entregas poéticas.

Como narrador, sus últimas novelas editadas son Sarou/Louzós (2012), O frío azul (2007) e Tempos de Fuga (Porto, 2004). Además, es autor de libros de relatos como Exogamia 0.3 (2011), Dedre (2004)  ou Boca da noite (2003); así como de teatro, poesía e narrativa infantil e xuvenil, con obras como Perigo vexetal (1995), Historia dunha sobreira  (2001), A negrura do mar (2004)  ou  Andanzas de Xan Farrapeiro (2009); y las recientes A pombiña Dona Paz (2012) e El Pájaro Arcoiris (Oaxaca-México, 2011).

Entre los premios recibidos figuran "Blanco-Amor", "Risco", "Merlín",  "Cidade de Ourense", "Café Dublín", "Lueiro Rei", "Frei Martín Sarmiento"....

En la  colección "Nume de Toxosoutos" publicó, en 2010, O gume dos espellos, antología de sus obra periodística dispersa..

           

        Leer Poesía accidental

Ramón Caride Ogando agradece cualquier comentario sobre su libro:

rcaride@edu.xunta.es